FÖRETAGET

Fjällbetong AB ägs av Urban Nordquist. en veteran i betongbranschen. Urban har varit verksam inom betong i över 40 år. Med denna kunskap har han utvecklat platsblandad betong på ett mycket kostnadseffektivt sätt de senaste 14 åren.

Fjälbetong tillverkar platsblandad betong i hela landet. Med den nya Etablering utmed riksväg 70, så är betongtillverkningen Uppdaterad och i helt nya lokaler med kontor och produktionsytor. Som basen för verksamheten där både Betong och Prefab produkter tillverkas.

Fjällbetong är en kostnads- och produktionseffektiv process, som ligger i framkant med tillverkning och utveckling av platsblandad betong.

Affärside

Fjällbetong är den mest kompletta leverantören av betong tillverkad på plats. Med rätt blandningsutrustning och rätt material tillhandahåller vi den mest miljövänliga tillverkningsprocessen.. Affärsidén som är både kostnadseffektiv och produktionseffektiv kommer på grund av miljöhänsyn att vara den ledande produktionstekniken inom betongtillverkning i framtiden.