Kontakt

FJÄLLBETONG AB

 

Besöksadress:

Fiskarheden 105
780 68 Transtrand

POSTADRESS:

Fjällbetong
Box 89
401 21 GÖTEBORG

SÄLJ OCH INFORMATION:

Urban Nordqvist
Tel: 0703-37 23 70
urban@fjallbetong.se

Produktionschef,
Kvalité och Miljöansvarig:  

Svante Karlsson
Tel: 0703-374186
svante@betong-prefab.se