Platsblandad betong 

FRÅN ORDER TILL TILLVERKNING OCH LEVERANS

 

  • Förfrågan från kunden
  • Avtal om Kvalité
  • Avtal om genomförandetid
  • Materialinköp och upphandling av alla ingående material
  • Genomförande av erforderliga förprover
  • Miljöanmälan till den aktuella kommun, arbetsmiljöverk samt certifieringsorgan
  • Ta fram rätt tillverkningsutrustning för det aktuella jobbet
  • Kalibrering och kontroll
  • Produktion av rätt betong, till ett fast pris på avtalad tid